Sammenhengen mellom MMR-vaksine og autisme kostet dr. Wakefield livet. De fleste vaksiner er forurenset med glyfosat

  Nye vaksiner forandrer menneskets DNA permanent New vaccines will permanently alter human DNA - Jon Rappoport's Blog 17. mai 2016 - New vaccines will permanently alter human DNA Why is th...

Cannabis - Autistisk gutt får evnen til å snakke... Den usensurerte sannhet om tvungne vaksiner, Rob Schneider

  Cannabis - Autistisk gutt for igjen evnen til å snakke Cannabis - Autistic Boy Gains Ability to Speak   Fluoride - The Only Drug Intentionally Added to Your Tap W...
hits