Oversikt over bruk av atomvåpen som ingen holder USA, Israel, Saudi-Arabia, Tyrkia, NATO ansvarlige for

  til forsvaret, post, 03030, 2200, john.arne.mark., redaksjonen, ContactRense Hei     Når har dere tenkt å slutte med å jatte med amerikanske presi...

USA, Storbritannia, Frankrike og NATO var ute etter Libyas "sorte gull", derfor fikk Gaddafi sverd stukket opp i anus

Gordon Duff is a Marine combat veteran of the Vietnam War. He is a disabled veteran and has worked on veterans and POW issues for decades. Gordon Duff is an accredited diplomat and is generally ...

Obama og NATOs folkemordvoldtekt av Libya

    Obama's Rape of Libya Part II   By Stephen Lendman 8-3-16 In 2011, he and then secretary of state Hillary Clinton bore full responsibility for the rape and destruction of...
hits