Storbritannias tilbaketrekking fra EU vil bidra til å ødelegge Brüssels onde imperium og frigjøre 27 land fra undertrykkelse

< >  Pastor: "Føler du deg økonomisk undertrykket, rekk opp hånden, er du snill..." Foto © lyttlitt.blogg.no "Amen." (Omsorgslønn er ingen erstatning for tapt arbeidsinntekt.")...
hits