Hollywoods hevn på systemkritiker historiker David Irving, Orlando IS-skytter tette bånd til USAs regjering. Alzheimerkur

Nyheter om kur for Alzheimer nederst på siden, men også om medisiner som fører til Alzheimer...:   ---------- Forwarded message ---------- From: Date: 2016-09-09 19:52 GMT+02:00 Subject: ...

Hillary Clinton har Alzheimer: Legeuttalelse: 'Early-onset Subcortical Vascular Dementia'

  Kurering av Alzheimer - Uendelig mange muligheter Curing Alzheimer's disease: The possibilities are endless Posted by: Jonathan Landsman in Natural Cures October 19, 2016 http://www.natu...

Amerikanske 'kongelige' har store problemer med temperamentet, og får svært godt betalt

Hva en "handler" er overlater jeg til fantasien og til ekspertene: http://www.tritrans.net/cgibin/translate.cgi?spraak=Engelsk&Fra=handler&button=Translate%21 Norwegian: behandle...
hits