'Det aggressive Iran' eller 'Iran som blir utsatt for aggressivitet'? - Bollediplomati

 

Iran: The Aggressor or the Aggressed Upon?

Keep in mind the strong possibility that what is presented as good and bad in the US media may be strongly influenced by what serves the current interests of the state of Israel.

Iran_MagnifyingGlass

In this in-depth analysis "Iran: The Aggressor or the Aggressed Upon?," Dr. Sniegoski, shows that the mainstream media's portrayal  of Iran as a major danger in the Middle East does not fit the facts and he concludes that there is no apparent reason that Iran would be a threat to American interests, even if these interests are viewed from the traditional foreign policy establishment's globalist perspective.  

by Dr. Stephen J. Sniegoski

The American people are constantly told by most of the mainstream media (and even more so by right-wing radio and Fox News) that Iran is a grave danger to the United States and the entire Middle East region.

Three fundamental reasons are given. First, Iran allegedly intends to develop nuclear weapons, which would be a dire threat to the US, Israel and to all of its neighbors, and that it would cheat on any agreement to do otherwise. Second, Iran is said to be actively trying to gain hegemony over the entire region by destabilizing its neighbors. And third, the goal of the Iranian leadership is to destroy Israel, which means the mass killing of Jews - in essence, a second Holocaust. These three arguments are specious with the real reason having to do with the Palestinian issue and Iran's role in it.  This real reason will be dealt with after the first three arguments are properly debunked.

Iran has neither a nuclear bomb nor an actual nuclear weapons program.... Iran's nuclear program began under the rule of the Shah, whose view on this subject was shaped by a  study on Iran?s energy needs by the Stanford Research Institute.

Les resten:

http://www.veteransnewsnow.com/2015/05/03/517881iran-the-aggressor-or-the-aggressed-upon/

  • Stephen Sniegoski

 

Dr. Stephen J. Sniegoski, Ph.D. earned his doctorate in American history,with a focus on American foreign policy, at the University of Maryland. His focus on the neoconservative involvement in American foreign policy antedates September 11, 2001. His first major work on the subject, "The War on Iraq: Conceived in Israel" was published February 10, 2003, more than a month before the American attack. He is the author of "The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel". Read more articles by Stephen J. Sniegoski at Transparent Cabal

View Latest Posts >>>Å, du din førvørta hårdott, må du alltid trokk i salaten? Hus´ du når du hoppa med aille fire føten rett oppi pizzaen tel 200 kroner då vi sku feir mi søsters gebursdag? Skjerp dæ! Du e håplaus! Men... uimotståeli´allikavæl.
Og hun formet ham i hennes bilde? :) Nei, alltid motsatt.

Sånn ska du gå kledd! Av med hatten!
 De tøystykkene bak meg er til for å ha over hodet mitt? Men jeg er ikke svensk handelsreisendemisjonsreise. Jeg trenger kun å bruke hodedekke når jeg ber og profeterer. Beklager så mye at genseren skled, men det har noe å gjøre med at jeg ikke har pupper nok til å fylle en V-genser så den ligger på plass. Beklager så mye. Det var et uhell. (Ja, smykket var helt krise, men "nobåddys pørfekt ålveis", de bare tror det.)

Grøss. Heldigvis har jeg ennå ikke lært meg sånn "kvinnelig bollediplomati", som en eldste i Kristent Fellesskap fortalte at kvinner er så flinke til. Sannheten var at han brukte sin kone til det (bollebaking og servering) ved enhver anledning, særlig når han ville oppnå de fordeler han aldri ga andre (hadde mer eller mindre slavehold, ved bruk av gratisarbeidende kvinner i menigheten, mens han selv og hans kone hadde millionlønn). Når vi skal få til ting viser vi fram puppekløften og baker boller. Stakkars meg, hva skal jeg gjøre, som ikke kan gjøre noen av delene? Vil dere ha en iransk bolle? (Det er slik USA, Israel og Co helst vil se det iranske landskap og folk nå, så de får overta landet deres.)Kvinnelig bollediplomati, og svinestek. Kan ikke bli mer hellig. (Apostelen Peter fikk et syn fra Gud om det i Jaffa på en duk, men det ble ikke nevnt om det var appelsiner på duken :)

© Blogginnlegg og fotografier (ikke musikkvideoer)


 

Litt "bakgrunnsinfo":

 

1. Kor. 11

 

Kvinnene i menigheten 


 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere.  3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.  4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.  5 Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklipt.  6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.  8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.10 Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn.11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 13 Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? 14 Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør.16 Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.


 

Ikke mye "diakon"-sinnelag å spore i politikkens verden... Underordning, respekt, kjærlighet?

Ha-ha-ha-ha-ha-ha... De tar aldri av seg cowboyhatten og skyterne. Diplomati er å snakke med skyteren, først. Deres "høyeste kall" er: "Angrep er beste forsvar...!", og det er det eneste de noen gang har strukket seg etter. "Skyt først, tenk etterpå...! Men så er og bør det være forskjell på "verden" og "menigheten", men den kan være vanskelig å se. Det er ikke så mye som skal til. "Det lille som skal til" er å ha fokus på Det nye testamentes Jesus; "Mitt rike (kongedømme) er ikke av denne verden." De sitter fast med nesene i Det gamle testamente.

 

Tom Mathisen - Det lille som skal til


 

1. Tim. 3

Menighetens ledere 


3Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg.  2 Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre,  3 ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær.  4 Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt.  5 Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?  6 Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen.  7 Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare.
     8 Likeså skal diakonene være aktede menn, som står ved sitt ord, ikke ligger under for drikk og ikke er ute etter skammelig vinning.  9 De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Men også de skal først prøves, og dersom det ikke er noe å utsette på dem, skal de settes til tjenesten. 11 Likeså med kvinnene; de skal være vel ansett, ikke fare med sladder, men være edruelige og pålitelige i alt.12 En diakon skal være én kvinnes mann, og han skal lede barn og familie på en god måte. 13 For diakoner som har utført sin tjeneste godt, vinner seg en aktet stilling og får stor frimodighet i troen på Kristus Jesus.
    14 Jeg skriver dette til deg, enda jeg håper å komme tilbake snart. 15 Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.
    16 Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:
        Han ble åpenbart i menneskers skikkelse,
        vant sin rett i Ånden,
        ble sett av engler,
        forkynt for folkene,
        trodd i verden,
        tatt opp i herlighet.

 

1. Kor. 6

19 Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!

 

Efeserne 5

 
21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.
    25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord.27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. 30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. 33 Men det gjelder også dere: Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.Dean Martin & Lorne Green - Don't fence me in

Bob Dylan - You Belong to Me (Without NBK Speech)

Tøffelmusikk :) (Ikke taffelmusikk) Veldig bra!:

Ann & Regina McCrary - Soldier In The Army of The Lord

Pressing On With Regina McCrary & Chicago Mass Choir

 

Lukas 1

 

    33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.

 

Johannes 18

 

 36 Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» 37 «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. 39 Men det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge?» 40 Da ropte de igjen: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas var en røver.

 

Whitney Houston, Wonderful Counselor.mpg

Deres tekst er hentet fra:

 

Jesaja 9

 

Det skal ikke lenger være mørke for det land som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vanære over Sebulon-landet og Naftali-landet. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor.
    
Fredsfyrsten 
 2 Det folk som vandrer i mørket,
        får se et stort lys;
        over dem som bor i skyggelandet,
        stråler lyset fram.
     3 Du lar dem juble høyt
        og gjør gleden stor.
        De gleder seg for ditt åsyn
        som en gleder seg i kornhøsten,
        som en jubler når hærfang skiftes.
     4 For åket som tynget folket,
        stangen over nakken på det
        og staven som driveren brukte,
        har du brutt i stykker som på Midjans dag.
     5 Ja, hver støvel som trampet i stridsgny,
        og hver kappe som er tilsølt med blod,
        skal brennes opp og bli til føde for ilden.
     6 For et barn er oss født,
        en sønn er oss gitt.
        Herreveldet er lagt på hans skulder,
        og hans navn skal være:
        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
        Evig Far og Fredsfyrste.

   
  7 Så skal herreveldet bli stort
        og freden være uten ende
        over Davids trone og hans kongerike.
        Han skal gjøre det fast og holde det oppe
        ved rett og rettferdighet
        fra nå og til evig tid.
        Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette
        i sin brennende iver. 


Guds hånd er rakt ut til straff 
 8 Et ord har Herren sendt mot Jakob,
        det har slått ned i Israel.
     9 De har fått merke det, hele folket,
        de som bor i Efraim og Samaria.
        Men i stolthet og hovmod sa de:
    10 «Murer av teglstein har rast sammen,
        vi bygger opp igjen med tilhogd stein.
        Morbærtrær er felt,
        vi planter sedertrær isteden.»
    11 Da lot Herren deres fiende,
        Resin, reise seg mot dem,
        og han egget deres motstandere.
    12 Arameerne kom fra øst
        og filisterne fra vest
        og slukte Israel med vidåpen munn.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.
    13 Men folket vendte ikke om
        til ham som tuktet det,
        de søkte ikke Herren, Allhærs Gud.
    14 Da hogg Herren av
        både hode og hale for Israel,
        palmegren og siv på en eneste dag.
    15 De eldste og stormennene er hodet,
        profetene, som lærer løgn, er halen.
    16 Lederne for dette folket
        førte dem på villspor;
        de som skulle ledes, ble ført vill.
    17 Derfor skånte ikke Herren deres unge menn
        og hadde ikke medynk med farløse og enker;
        for alle var gudløse ugjerningsmenn,
        hver eneste munn talte dårskap.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.
    18 Ja, ondskapen brenner som ild
        og fortærer torn og tistel;
        den setter tetteste skogen i brann,
        og røken stiger høyt til værs.
    19 Landet er satt i brann
        fordi Herren, Allhærs Gud, er harm,
        og folket blir til føde for ilden.
        Det er ingen som skåner sin bror.
    20 De biter til høyre og er likevel sultne,
        de glefser til venstre og blir ikke mette.
        Hver mann eter sin neste,
    21 Manasse Efraim, og Efraim Manasse,
        og sammen kaster de seg over Juda.
        Hans harme har likevel ikke lagt seg,
        ennå er hans hånd rakt ut.

 


 

Tillegg fra mai 2017

 

How Moderate are Moderate Muslims? The Facts Speak for Themselves

EXCLUSIVE: A Statement from Tulsi Gabbard

Is Organized Crime Inside Your Mind?

Turkey Stirring up Trouble In The Caucasus?

Duff: Legal Update on Impeachment Progress

 

Britain´s Long History of Exploiting Iran

By Ian Greenhalgh on May 24, 2017

The British government of Clement Attlee labeled the sales of Iran´s nationalized oil as "theft" and all who may get involved in the transaction of Iranian oil would be prosecuted under "international law".

[Editor´s note: Most people are well aware of the 1953 coup that deposed President Mosadegh, the democratically elected leader of Iran and know that it was carried out by the CIA and MI6  in order to retain control of Iran?s oil wealth as Mosadegh had attempted to nationalise Iran´s oil industry so the profits were not skimmed off overseas but instead, benefited the people of Iran.

However, few outside Iran are aware that Britain´s interference in the nation´s politics in order to control the oil wealth for their own benefit dates back a full half a century earlier than the ousting of Mosadegh. 

The same motivations that drove Britain´s desire for Iranian oil over a century still exist today - to make profits from it´s extraction and sale and to exert control over a country that is strategically placed between Russia and India; in the 19th century they called it `The Great Game´ - a struggle between Russia and the British Empire for control of the nations that fell between their empires.

Les resten:

Britain´s Long History of Exploiting Iran

 Breaking/Exclusive: Manchester Attack, Main Incubator of Terrorism Discovered

Being in Time is Out and About

Syrian War Report - May 24, 2017: Govt Forces Advance On Multiple Frontlines

Russian Forces Deploy near Syria´s Border with Jordan

US-led air strikes killed record number of civilians in Syria

The Coming Shift to Cosmic Fascism (Part III)

Why Turkey is No Contender in Russia´s Sphere of Interest

Qatari approach to refugees and security in the Middle East

Third Secret of Fatima Revelations and the truth about the Knights Templar

Yemeni tribal fighters kill US troops in Ma´rib: Report

Israelis: "Trump Is Israel´s President" - Except when Trump Talks "Peace"

Manchester false flag: "Man, 22, kills 22 on May 22"

Syrian War Report - May 23, 2017: Syrian Army Expels US-backed Militants From Syrian Desert

Breaking - Russia, Iran, Iraq and Syria declare US proxies will not control western border


< >

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits