Du er ikke på arbeidsplassen for å evangelisere, så ta vekk hijaben og korset... Ekstremistkontrollfriker

Plausible Deniability, the Jesuits and Citizen Cain | Veterans Today


 

Amazing Grace

IUP Marching Band - Amazing Grace

Annen flott IUP-versjon av samme sang:

https://www.youtube.com/watch?v=YQNBK8g9oss

IUP Marching Band -- "I Go to Extremes"

"Hadde jeg dårlig ånde, så du fikk vond smak i munnen", eller?

Mary J. Blige, U2 - One

Oppfyllelse av "drømmer" (trospolitikk) er forbeholdt sosialister og Co

Trygve Hoff - har en drøm - 22 Mai 1987

 

 

2. Tess. 2

 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.  4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.  5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?

 

Lukas 20,46

«Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 47 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»


 

Nyheter fra Veterans Today

 

Army Special Forces soldiers killed in Jordan were working for the CIA

SouthFront: Turkey Seizing More Syrian Territory while Russian Fleet Readies for Attack

1.8 Million Votes Behind, Trump Goes Neocon while voters stats suggesting "hack" are suppressed

Israeli ministers okay draft bill to legalize Jewish settlements on private Palestinian land

Iran Ready for Joint Military Drills with China

Trump Asks to Postpone Fraud Trial until after His Inauguration

Most Americans Go to Polls in History But Voting at Lowest Level Since 1996?

Today in Trumpland, Life on the other side of the mirror

Australian 60 Minutes exposed the Worldwide Satanic Pedophile Network

Election Wrapup


 

Jakobs brev 2

Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.  2 Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skitne klær.  3 Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier: «Vær så god, her er en god plass», men til den fattige: «Du kan stå der!» eller: «Sett deg her ved føttene mine!»  4 Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?  5 Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket han har lovet dem som elsker ham?  6 Men dere har foraktet den fattige! Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere fram for retten?  7 Og er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere?
   
 8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett.  9 Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12 Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13 For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.


 

Matt. 9

 9 Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.
   
10 Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. 11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr:
           Det er barmhjertighet jeg vil ha,
           ikke offer.

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 


 © Blogginnlegg og fotografier (ikke musikkvideoer)

Grepet i ekteskapsbrudd? Brudd på loven? Tillegg: 

"Du er ikke her i det hele tatt. Vi skal bestemme i kirken at det er forbudt å si at det er en synd å praktisere homoseksuelt samliv i Guds øyne, for vi vet bedre enn Han. Gjør du det i det offentlige rom, å si det samme som Han du tror på, så skal du straffes ved å miste jobben. I tillegg skal vi straffe deg på den måten at du ikke skal få støtte til å kunne skape deg egne arbeidsplasser fra det offentlige, hvis du ikke deler vår rød-grønne tro og kun sier ord i det offentlige rom som samtykker med vår lære. På grunn av at alt det dere kristne og muslimer og andre "sekteriske" mennesker mener, som er så autoritært og foraktfullt for andre mennesker at det bare ikke går an, skal vi ikke gi dere støtte til religiøse friskoler eller barnehager hvor dere kan indoktrinere barn med deres autoritære synspunkter, siden tross alt det er vi som står for de riktige verdier og eier vår felles pengesekk, ja, vi sitter på den, så bare ikke prøv å komme i nærheten av oss. Var det opp til oss ville dere religiøse feilmenende mennesker bli fratatt deres barn, slik at vårt land og vår verden kunne bli slik vi vil ha den, for vi vet hva deres barn trenger å høre og ikke høre. I tillegg skal vi sørge for at grasrota tjener så dårlig at dere ikke har tid og krefter til å undervise dem hjemme eller gå i deres "gudshus", og det er rett og slett helt feil at en av foreldrene skal kunne være hjemme med barna og oppdra barna slik dere føler det er rett, for vi vet bedre."

Jeg har endelig skjønt hva kommunisme og sosialisme er. De har omformet lovet til å tjene og være til fordel for seg selv, og bruker sine stillinger til å renske vekk "uønskede politiske og religøse elementer" fra landet, over tid, ved å frata dem samme økonomiske goder som de innvilger seg selv.

 

Røe Isaksen om «barnehagekrigen»: - Oslo har bare dratt ut kontakten

Kunnskapsministeren langer ut mot Oslo-byrådets nei til private barnehager.

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/re-isaksen-om-barnehagekrigen---oslo-har-bare-dratt-ut-kontakten/3423344987.html


 

Joh. 8

og Jesus gikk ut til Oljeberget.  2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.  3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»  6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.  9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»


CHAKA KHAN / STAY LIVE 2008

  • For 8 år siden
  • sett 214 725 ganger
WOW the notes !!!!!! 30 years later !!!!!

 

 

Russ Taff - I'm Forgiven

Vi har et kors i vårt flagg som er symbol på nåde, "O nåde stor som fant meg i min synd, så svak jeg var men ved Guds kraft, jeg ser som før var blind." Det handler om Jesus som tilgir syndere som angrer og tror på ham. Det handler også om at Jesus forhindret horer i å bli steinet. Han pekte på "fariseerne"; de skriftlærde; lovens håndhevere, dommere og "bødler" sin synd og hvor feige de var som dyttet all skyld over på de svakeste og straffet dem, mens de unnskyldte seg selv hver gang de gjorde samme sak. Det er vel et mirakel at dere ikke alle har klart å fjerne "skampletten" korset fra vårt flagg ennå? Det er jo ikke særlig "økumenisk" overfor de som ikke vil høre om noe "nåde" og sånt religiøst kliss som "synd og straff", "himmel og helvete", men skal gi oss sin egen? Å huske vår historie gjør vi jo på 1. mai, med "Internasjonalen" og sånt (Russland, hvor 66 millioner kristne ble tatt av dage.)  © Foto lyttlitt.blogg.no

 


#Hor #Synd #Nåde #Tilgivelse #Ekstremisme #Besserwissere #Gudløse #Gudløshet #Kommunisme #Ateisme #Religon #Tro #Horer #Jesus #Steining #Tilgivelse #Norge #Trosfrihet #Evangelisering #Vitnesbyrd #Overbevisning #Prostitusjon #Jødedom #Hijab #Islam


< >

Én kommentar

Skriv en ny kommentar

hits